Klachten- en geschillenregeling

 

Ik ben als registertherapeut aangesloten bij de Van Dixhoorn Vereniging (VDV) en voldoe aan de kwaliteitseisen van de Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS). Dit betekent onder meer dat ik werk volgens het beroepsprofiel Methode Van Dixhoorn Adem- en Ontspanningstherapie.

Als u toch niet tevreden bent over de geboden zorg, of een klacht heeft, wil ik u vragen dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. We zullen proberen om er samen in gesprek uit te komen.

Als we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u kosteloos de hulp inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.


U kunt hierover alles lezen op https://methodevandixhoorn.nl/klachtenregeling/. Daar vind u ook de gegevens van de klachtenfunctionaris.

 

Mocht bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie. Ik ben via mijn beroepsvereniging aangesloten bij de Stichting Zorggeschil.