Tarieven en voorwaarden

Tijdsduur en frequentie

Een sessie adem- en ontspanningstherapie duurt 50 minuten. Om effect te kunnen ervaren, zijn minimaal drie tot vier sessies nodig. Deze vinden met regelmaat plaats, bij voorkeur aan het begin van de behandeling wekelijks of tweewekelijks. Dit gaat in onderling overleg. In de vierde sessie volgt een evaluatie. Gemiddeld duurt een traject zes sessies, maar dit kan korter of langer zijn voor jouw situatie. Ook dit bespreken we samen.

Tarief en vergoeding

Het tarief voor een sessie adem- en ontspanningstherapie van 50 minuten bedraagt €70. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden een deel van een behandeling adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn vanuit de aanvullende verzekering. Check je polis om na te gaan hoe dat voor jou is. Een overzicht van vergoeding per verzekeraar is ook hier te vinden. Kortere sessies (30 of 40 minuten) zijn eventueel mogelijk in overleg.

Tip: Je kunt ook met je werkgever in gesprek gaan over (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. Een werknemer die lichamelijk en geestelijk gezond is, zal beter functioneren. Dit komt je effectiviteit op de werkvloer ten goede! Veel werkgevers hebben budgetten voor vitaliteit, gezondheid of persoonlijke ontwikkeling. Je leidinggevende of de afdeling P&O kan je hier meer over vertellen. Uiteraard kan ik een offerte maken, toegespitst op jouw situatie.

Annuleren

Het verplaatsen of annuleren van een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos (per mail of telefonisch). Zeg je korter van tevoren af, dan betaal je 50% van het tarief van een sessie.

Klachten- en geschillenregeling

Ik ben als registertherapeut aangesloten bij de Van Dixhoorn Vereniging (VDV) en voldoe aan de kwaliteitseisen van de Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS). Dit betekent onder meer dat ik werk volgens het beroepsprofiel Methode Van Dixhoorn Adem- en Ontspanningstherapie.

Als u toch niet tevreden bent over de geboden zorg, of een klacht heeft, wil ik u vragen dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. We zullen proberen om er samen in gesprek uit te komen.

Als we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u kosteloos de hulp inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt hierover alles lezen op https://methodevandixhoorn.nl/klachtenregeling/. Daar vind u ook de gegevens van de klachtenfunctionaris.

Mocht bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie. Ik ben via mijn beroepsvereniging aangesloten bij de Stichting Zorggeschil.