Privacyverklaring

Bescherming persoonsgegevens

Binnen de Ademboom worden alleen persoonsgegevens verwerkt die je zelf hebt verstrekt of waarvoor je toestemming hebt gegeven om ze op te vragen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verzameling en verstrekking van persoonsgegevens

Contactgegevens (zoals voor- en achternaam, adres, email en telefoonnummer) worden bij het opstarten van een behandeling geregistreerd en gebruikt voor het maken van afspraken, onderling contact en voor facturatie. Ik houd een dossier bij van behandelsessies. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij je hier in het in het kader van de dienstverlening uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Contactgegevens verzameld via een contactformulier op de website worden periodiek verwijderd, uiteraard tenzij je je in hebt geschreven voor het ontvangen van een nieuwsbrief en updates van de Ademboom, of wanneer behandeling wordt opgestart. Uitschrijven van de  nieuwsbrief kan gemakkelijk via de link onderaan elke nieuwsbrief.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Gegevens worden binnen de Ademboom goed beveiligd tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking, waaronder websiteversleuteling middels een SSL-certificaat en DNSSEC.

 

Bewaring van persoonsgegevens

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Administratieve gegevens worden tenminste zeven jaar bewaard, om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Daarna worden ze binnen één jaar verwijderd. Overige persoonsgegevens worden ook zeven jaar bewaard, in het kader van het eventueel opnieuw opstarten van behandeling of begeleiding.

 

​Cookies

Google Analytics plaatst cookies om statistieken te verkrijgen over het gebruik van de website. Hiermee kan ik mijn website beter afstemmen op het gebruik. Verkregen informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd en jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

 

Rechten

Je hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens ik precies van je bijhoudt. Ook mag je, per e-mail, vragen om jouw persoonsgegevens die de Ademboom heeft aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.